Lze rozpoznat mozkovou mrtvici? Lze rozpoznat mozkovou mrtvicí?

Lze rozpoznat mozkovou mrtvici?

Někteří lidé nezemřou hned, ale zůstanou odkázani na pomoc druhých s vědomím,
že jsou v beznadějné a bezvýchodné situaci.
Neurologové tvrdí, že pokud se pacient dostaví nejdéle do 3 hodin od příhody,
může být zachráněný .Tvrdí, že trik je v tom nejen rozpoznat a správně diagnosti-
kovat  mrtvici, ale i dopravit pacienta do 3 hodin k lékaři, který mu může
pomoci.

JAK ROZPOZNAT MRTVICI?

Nejlehčí metoda jak ji poznat, je komunikovat s postiženým takto:
- poprosit ho, aby ses zasmál, což zřejmě nebude schopen
- poprosit ho, aby řekl jednoduchou větu,. může mluvit nesrozumitelně a
zmateně
- poprosit ho , aby zvednul obě ruce – což mu nepůjde a nebo jen velmi
těžko
- poprosit ho, aby vyplázl jazyk – pokud je jazyk pokřivený a kroutí se
ze strany na stranu, je to znak mrtvice.
Pokud má postižený problém vykonat alespoň jeden zhora vyjmenovaných kroku,  je třeba   i h n e d  zavolat záchranku!!!

Vyjádření odborníka


Velmi zajímavé.
Je to správné a jako informace pro veřejnost plně dostačující.
Popsané příznaky odpovídají a jsou totéž ,co „bolest na hrudi“ u infarktu
myokardu.
Pouze srdce není tak nebezpečné jako mozek, léčí se lépe a k léčbě dává
více času, protože srdce bez kyslíku vydrží déle než mozek..
 
zpracováno dle internetu s prohlášením  plk. Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
                 Přednosta neurochirurgické kliniky UVN:
.Labuti pirka