Aura Aura

Aura

z knihy ČAKRY Ambika Wautersová

Aura je energetický plášť, jenž obaluje tělo všeho živého. Slouží jako bublina, která obklopuje energetické pole a chrání životní sílu. Je to opláštění,  jenž umožňuje energii proudit živým systémem.


Vrstvy v atmosféře Země vytvářejí auru energie, která udržuje v oběhu kyslík. Jejím úkolem je zajistit naši životaschopnost tím, že můžeme dýchat, a chrání nás před škodlivým slunečním zářením. Pokud  je aura oslabená nemocí či sklíčeností, není schopna udržovat se v plné energetické výkonnosti. Lze to přirovnat k díře v ozonové vrstvě, kterou vniká do atmosféry škodlivé ultrafialové záření.


Oslabená aura v lidském energetickém systému se chová podobně, pokud strádá. Silné a odolné energetické pole zajistí ochranu před napadením zvenku, což se může projevovat jako duševní útok, či dokonce fyzická nemoc. Pokud je naše aura slabá, můžeme ji posilovat pozitivním myšlením, meditací či modlitbou.
Silnou auru budujeme také správnou životosprávou


Lidské bytosti mají auru složenou z několika vrstev jemnohmotné energie. Přestože jemnohmotná energie není  vidět, můžeme cítit její vliv. Projevuje se a v lidech je možné ji vnímat jako lehkost a otevřenost či jako negativní chování. Kvalitu energetického pole vnímáme prostřednictvím  jazyka těla, jasného nebo pohaslého pohledu, jasnosti myšlenek či zmatenosti a toho co říkají a dělají. Je to životní síla, kterou si vzájemně vyměňujeme.
Stav našeho bytí  ovlivňuje sedm energetických těl.  Sedm vrstev aury odpovídá sedmi úrovním našeho bytí. Shora dolů to je božská, monádská, duchovní, mentální či duševní, emoční, éterická a fyzická úroveň. V éterickém těle se nacházejí čakry a jsou vodičem, který rozvádí energi i všemi vrstvami aury, Jejich zdraví a integritu podpoříme zemitým životním stylem a pozitivními a láskyplnými myšlenkami o sobě i o světě.
Každá čakra je formou inteligence, která dovoluje organizovat energii podle jejího vyššího účelu.
Inteligence jednotlivých čaker:
Kořenová – administrativní, křížová – vjemy, pocity, potěšení, čakra solar plexu: instinktivní vědění, srdční čakra: upamatování se na to dobré, krční čakra: vůle a vyjádření, čelní čakra : ovládání a moudrost,  korunní čakra: duchovní chápání


Naše fyzická těla jsou energetické mapy. Tělo nemá vlastní nezávislou mysl. Zrcadlí vyšší mysl a ukazuje nám, kde je nerovnováha. Tělo je třeba číst jako mapu emočního potlačení, abychom rozuměli tomu, co se děje na hlubší úrovni. Ukazuje nám, kde jsou omezení a kde v systému není dost energie.   Labuti pirka