Vyrovnávání se změnou a stresem Zpracovávání

Vyrovnávání se změnou a stresem

 Meditační terapie s Nayaswami Jyotish

Během let jsem měl mnoho příležitostí pracovat stresovanými lidmi a poznal jsem, jak je důležitá meditace proto, abychom zůstali v rovnováze.  Pokud se vyskytuje stres ve Vašem životě, meditace Vám může nesmírně pomoci.


Když je mysl klidná, podaří se Vám dotyk s hlubší hladinou vědomí a získáte nové perspektivy ve svém životě. Je to pro její hluboký vhled, kterým přichází zdokonalení.
Důsledek stresu začíná v mysli, stejná událost ovlivňuje různé lidi zcela jedinečnými způsoby a závisí  na tom, jak oni reagují.  Ale, máte volbu, jak reagovat na situace a v tom spočívá Vaše síla nebo moc.  Bylo dobře řečeno, že „bolest je nevyhnutelná, utrpení volitelné.“ Hodně stresu a bolesti přichází z přání, aby věci byly jiné, než jsou. Učte se plout životem a mnoho Vašeho stresu zmizí.


Zde je výzva pro Vás. Večer před spaním zhodnoťte si  den  a snažte se vidět,  jak často jste se chtěli věci měnit. Přáli jste si, abyste mohli déle spát?  Abyste nemuseli provádět jisté domácí práce, aby se řidiči chovali lépe, aby lidé v práci byli milejší?? A tak dále a dále. Čím více se snažíte ovládat nezměnitelné, tím více Vás to stresuje.  Kudy vede cesta ven?


Musíme se naučit více přijímat život. Život je škola a přitahujeme si k sobě události, okolnosti, přátelské vztahy, které potřebujeme, aby nám pomohly k růstu. Každý problém nám přináší dvě volby – rozšíření a smrštění našeho vědomí. Bráníme se a ochraňujeme sami sebe?  Nebo vidíme výzvy jako příležitost stát se silnějšími  a růst?  Když smršťujeme naše srdce, zažíváme bolest, ne proto, že podmínky nás učinily nešťastnými,  ale protože bolest je nevyhnutelným výsledkem  nadměrného uvědomování si sebe.  Na druhé straně, pokud relaxujeme  a uvolníme se, automaticky  zažíváme štěstí a spokojenost. Konečně  prostřednictvím meditace,  můžeme odkrýt a zdůraznit radost, která se nemění za žádných okolností.  A rozšíření vědomí je esencí duševního růstu.
 K úspěšnému zpracování stresu se musíme naučit relaxovat a nelpění.  Fyzická relaxace pomáhá uvolnit svalové napětí.  Ale nejnebezpečnější napětí je v naší mysli. Zklidnění mysli potřebujeme k  rozvinutí postoje přijetí a spokojenosti.

Učte se přijímat, že cokoliv k Vám přichází je pro Vaše všeobecné dobro.  Je pravda, že přitahujeme situace , aby nám pomohly naučit se potřebné lekce.   Přemýšlejte chvilku o lidech a  okolnostech ve Vašem životě, které se pokoušíte odstrčit.  Mentálně si řekněte:  „Přijímám Tě přesně takového jaký jsi.“ Je lépe říci: „Jsem vděčný za Tebe a za všechno v mém životě.“ Tato vůle vytvoří mentální prostor nezbytný  pro učení, které se Tě život snaží naučit..  Jakmile jsme se jednou naučili své lekce, zjišťujeme, že podmínky se automaticky mění. 

 Přijetí je o učení žít život s vírou, ne se strachem.  Přijetí je porozumění ,  že přitahujeme to co, potřebujeme. Zákon karmy stanoví, že dobré nebo  špatné je přesně to, co přichází k nám. Nedržme se minulých událostí nebo plánů do budoucna. e Zůstaňte zde a   uvědomte si, že můžete být šťastní, takoví jací jste. Jeden z největších pramenů naplnění je přijetí sebe sama se všemi svými silnými a slabými stránkami. Potom se  ale neobracejte pouze sám na sebe , ale myslete i více na ostatní a jejich potřeby.


Paramhansa Yogananda řekl, že bychom se měli snažit mít vyrovnané a veselé mysli za všech situací,“ To není jen maximum, ale mocná technika změny života. Jak dosáhnout tohoto stavu mysli?  Dej si závazek být šťastný za všech okolností. Sleduj reakce na události. Jakmile se přistihneš, že jsi na dně, vrať se ke svému rozhodnutí být šťastný. Možná nezměníš událost, ale můžeš změnit stav mysli., Rozhodni se odhodit staré zavazavadlo. Jak dlouho musíš odsuzovat sám sebe k nošení starých lítostí? Uskutečňuj, skutečně, nejvyšší povinností je láska, milovat druhé, milovat život, milovat Boha, který bydlí v Tobě.


Můžete provést několik  praktických  změn, které vám dovolí lépe se vyrovnat se stresem .  Na fyzikální úrovni – Vaše strava bude naplněna čerstvým a výživným jídlem.  Špatné jídlo vede k špatnému zdraví. Pravidelně cvič, ale pokus se to dělat více pro radost.  Najdi aktivity, které budou rozšiřovat Tvé obzory  - chodˇdo přírody, nebo na události, které pozvednou tvoji mysl. Spi dostatečně a odpočívej a zkus zhluboka dýchat během období zátěže.“


Prostředí je též životně důležité. Vyhledej ve svém domově prostředí, aby Ti pomohlo udržet pozitivní stav mysli. Odstraň TV ze středu Tvého žití na místo, které nebude narušovat. Buď opatrný na hudbu, kterou posloucháš. Hudba má neuvěřitelnou sílu vejít do našeho podvědomí. Přemýšlej o tom, když jsi šťastný a relaxuješ. Jsou zde květiny, zvuky tekoucí vody nebo nádherné barvy?  Zkus vytvořit domácí prostředí k odrazu této energie. Zkus si vyšetřit více času pro přátele, kteří jsou positivní a sebevědomí, těm kteří tě pomáhají vnitřně vyrovnávat do stavu klidné a vyrovnané mysli.


Nejdůležitější ze všeho je být ve styku se svou duchovní podstatou. Nalaď se na svou hlubší podstatu, radost a mír, která leží v Tobě. Pokud prohlásíš svou vlastní vyšší realitu jako Boží dítě, uvidíš ho odrážet ho od každého kolem Tebe. Každodenní meditac e je cestou k nalezení těchto hlubších stavů. Ráno Tě to připraví čelit dni ze stavu vnitřního klidu a radosti. a v noci Ti pomůže odprostit se od všeho a nabídnout vše zpět božímu světlu.
..
Zkus si vytvořit dobrý zvyk na konec své meditační praxe,  vlož afirmaci, která Ti pomůže  přijmout  a ocenit to, co životem přichází k tobě.  Afirmuj radost, spokojenost nebo další kvality z knihy „Afirmace pro  samoléčení.“


Například opakuj „ Jsem vyrovnané mysle a spokojený v každém čase. Vím, že radost není vně mě, ale uvnitř mě.“ Čas od času šeptejte afirmaci během denních aktivit , aby pronikla do Vašeho srdce a mysli.


Nayaswami Jyotish.

(z  žákovských listů zaslaných v červnu 2012 volně přeložily B.H. a I.V.)
 Labuti pirka