Kde žijí odpovědi Kde žijí odpovědi

Kde žijí odpovědi

JYOTISH


Ztratili jste někdy něco a všude to hledali? Jistěže ano! My všichni. Možná jste usilovně hledali tady a tam až jste si uvědomili „Hledám na špatném místě.“ Naneštěstí hledáme na špatném místě nejen věci, ale a to je důležitější odpovědi na naše nejhlubší otázky.

Odpovědi na důležité otázky leží víc v srdci než v hlavě. Svámí Krijánanda nám řekl, že pravá moudrost přichází z kombinace čistých citů a rozlišování. Bůh nám dal obojí, rozlišování (buddhi) a city (chitta), abychom proplouvali tímto světem. Ale v tomto věku, naše očištěná schopnost cítit „hoří slabým plamenem a je o ni špatně pečováno.“ V tak nevyrovnaném věku zřídkakdy můžeme vidět jasně dokud nejsme pozvednuti hřejivými proudy srdce.

Intuitivní odpovědi k nám šeptají ze srdce jen když jsme klidní. Nedávnou naše starší přítelkyně hledala ztracenou nádobku s proteinovým práškem. Nejen ona, ale mnoho jejích přátel jí pomáhalo s hledáním. Bez úspěchu. Nakonec řekla: „Zeptejme se Mistra na odpověď. Až když se soustředila na pár minut, prohlásila: Podívejte se na poličku ve skříni v ložnici.“ Protestovali, „Už jsme se tam dívali.“ „Podívejte se znovu“, řekla přesvědčivě, jista si tím, že to tam bude. Nádobka tam byla, spadla za nějaké oblečení.

Najít něco jako proteinový prášek je relativně triviální věc, ale intuitivní srdce má také řešení na více životně důležité otázky.

Srdce zná váš pravý cíl. Vaše intuice již zná vaši jedinečnou cestu k duchovní svobodě. Když umíte zklidnit neklidné myšlenky a citlivě naslouchat hlubokým citům v srdci, poznáte smysl vašeho života. Jakmile v tom budete mít jasno, vše  se začne dostávat na své místo, jakmile se vydáte na cestu překvapení a objevování.

Ananda Village oslavila právě 53. výročí svého založení, 4. července, den, který sdílíme se založením Ameriky. V začátcích to byl jen Svámí, kdo rozeznal pravý cíl Anandy: ne politická, ale duchovní svoboda. Řekl: „Dokud všichni budeme hledat ten samý cíl, bude snadnější podporovat jeden druhého ve skupině při hledání.“ Začal potom tvořit malou skupinu těch, kteří jsou sladěni s Jóganandovým paprskem a ochotni pracovat společně. Od našeho založení před půl stoletím, se malá skupina rozrostla do světové armády těch, kdo hledají pravdu.

Vaše srdce ví, jak se spojit s ostatními.

Ve světě plného polarity a konfliktu potřebujeme preferovat láskyplné kontakty mezi s sebou. Božská Matka má ráda každého a jestliže se s Jejími vibracemi, také budeme cítit, že každý je náš bratr a sestra. Dokud lidstvo bude rozdělené, bude pokračovat v hledání důvodů pro odsuzování a nenávist jednoho k druhému. Zoufalá potřeba naší doby je aby mělo převahu přátelství a přijetí.

Když jste s druhými, naslouchejte jim a mluvte s nimi ze srdce. Naslouchejte za jejich slovy nevysloveným touhám a potřebám. A nechte vaše slova a oči zářit balzámem vlídnosti a podpory.

Srdce nás vede k Bohu.

Nejvíc důležité je srdce, které nás povede k Bohu. V meditaci musíme jít za myšlenky, abychom našli Boha. Po meditačních technikách seďte klidně a pociťujte hlubokou oddanost ve vašem srdci. Jděte za myšlenky, za hlubokou touhou vaší duše. Když je magnet vaší lásky dost silný, Bůh nebude schopen zůstávat déle ukrytý.

Ze srdce

Najasvámí Jyotish

https://www.ananda.org/jyotish-and-devi/where-the-answers

přeložila Libuše MajznerováLabuti pirka