Hlavní zásady

Hlavní zásady

Najasvámí Jyotish


Svámí Krijánanda nám dal dvě hlavní zásady, které jako dva dílky morálního kompasu vedou komunity Ananda. První je Yato dharma, tato jaya , verš z velkého eposu Mahabharata a znamená: „Kde se dodržuje spravedlnost, tam je vítězství.“

Tento starodávný ´dílek kompasu´ je polární hvězda, která Indii umožnila navigovat v bouřlivých proudech času. Když trváme na tomto principu, srovná naše jednání s jemnými zákony vesmíru.


Druhá zásada svámí Krijánandy vede naše jednání v tomto světě: „Lidé jsou důležitější než věci.“ To nám pomáhá udržet správně naše priority a je zvláště důležitá pro vedení skupin lidí třeba v podnikání nebo v komunitách


Jsme nyní v komunitě Ananda, blízko Assisi, v Itálii, máme přednášky, satsangy a setkání s přáteli. Jsou to již tři roky, kdy jsme komunitu navštívili naposledy a změny zde jsou ohromující. Komunita a středisko, kde se vyučuje jsou mimořádně živé, plná lidí, kteří přichází z celé Evropy a mnozí se sem také stěhují.

Evropa je možná o něco víc vpředu na křivce změn, vidí jasněji výsledky otřesů z pandemie i z válečného konfliktu, který probíhá. Máme sklony udělat všechno pro to, abychom se vyhnuli otřesům v našich životech, ale Božská Matka ví co dělá. Svámí Krijánanda viděl, že dokud bude svět stabilní bude se namáhavě pohybovat v zaběhnutých kolejích, uspokojený a odolávající změnám. Božská Matka dělá svět méně bezpečný, otřásá námi z vyježděných kolejí a nutí nás, abychom se podívali hlouběji na naše priority.


Pár dnů po našem příjezdu jsme měli setkání s malou skupinkou budoucích lídrů. Potíže nedávné doby byly hlavním tématem naší konverzace. Protože lídři zde, odpověděli na krizi striktním dodržováním dvojice hlavních zásad Anandy, všechno zde nyní vzkvétá

.

Politici rozdmýchali plameny rozdělování strachem a zlobou, ale v Anandě bouřlivé vody přivedly lidi k sobě tím, že se drželi pevně dharmy a vlídnosti, s cílem spolupracovat a být laskavý. Jedna osoba použila při diskusi výraz, který jsem nikdy neslyšel a nikdy nezapomenu. Nazvala virus „svatým Covidem“ pro všechny užitečné změny a duchovní růst, který způsobil.


Zde v Anandě Evropa je hmatatelný pocit milosti. V Životopis jogína se dočteme, že Ježíš se objevil v Himalájích před velkým mistrem Bábadžím a požádal ho, aby poslal na Západ někoho s vysokým učením Východu, zvláště meditace. Paramhansa Jógananda byl ten vyvolený ambasador. On potom zapálil srdce svámí Krijánandy a výsledkem je činnost Anandy po celém světě.


Při procházce po těchto kopcích jsem měl hluboký pocit, že se kruh uzavřel po těchto krocích:

1) Ježíš požádal Bábadžího, aby poslal starobylá učen na Západ.

2) Jógananda toto přání naplnil.

3) Dal požehnání svému žákovi Krijánandovi.

4) Svámidží založil jednu komunitu Anandy zde u Assisi, které je obecně považováno za pravé srdce křesťanského světa.

5) Teď v komunitě Ananda sedí bok po boku Ježíš a Bábadží na vysokém oltáři.

Jak báječný pocit uzavřeného kruhu. Mistrovo dílo, má v dalekém horizontu přinést duchovní rozvoj na planetě. Současná situace není pohroma, jak se na povrchu může zdát. Spíše je to jeden z kroků pro naše probuzení.


Ať jsou naše srdce vděčná, za všechno, co k nám přichází.


S vděčností


Najasvámí Jyotish


Celý text na: https://www.ananda.org/jyotish-and-devi/guiding-principles/, přeložila do češtiny L.M.Labuti pirka