Novoroční předsevzetí Novoroční

Novoroční předsevzetí

Kde je Boží světlo, tam nebydlí přítmí. Nový rok brzy vstoupí na jeviště našeho života a nevyhnutelně s sebou přinese zisky a ztráty, štěstí a utrpení. Ale bez ohledu na to, jaká nepřízeň je před námi, nemusí nám přinést utrpení.
 
Kde je Boží světlo, tam tma nebydlí. V jedné své krásné básni  „ Zahrada Nového roku“ napsal Jóganandadží: „Ozvěny starého roku, jeho trápení a smích jsou pryč – a hlas-zpěv Nového roku, povzbudivý a přinášející radost zpívá: znovu si uprav dokonale svůj život.“

Udělej si proto čas na pohled dovnitř, analýzu špatných zvyků, které způsobují trápení fyzické, mentální, emotivní a duchovní. Ale podívej se na své špatné zvyky upřímně, abys je viděl takové jaké opravdu jsou: možná lenost, nebo zvyk odsuzovat, žárlivost nebo myšlenky, že se někdo k tobě choval nespravedlivě. Každý máme nějakou skupinu „nechtěných příbuzných“, která se zabydlela  a nechce nás opustit.

Pak svá rozhodnutí sdílej s Nejvyšším panem domácím - s Bohem. Upřímně připusť, že jsi dovolil, aby v části Jeho království se vytvořila „chudinská čtvrť“ a požádej Ho o pomoc s jejím vyčištěním. Dej mu vědět, že nechceš, aby byl pan domácí, který není přítomný, ale že potřebuješ Jeho podporu každý den.

Tady jsou tři kroky k tomu, abys byl víc vědomý Jeho přítomnosti každý den:

1. Každý den medituj, dokud nebudeš vnímat, že Jeho přítomnost je za tvými myšlenkami a pocity. Boha lze vnímat jen v klidném vnitřním tichu duše.

2 .Sdílej s Ním své myšlenky, dojmy, úspěchy a neúspěchy během dne. Dívej se na Boha jako na tvého spojence, který ti pomáhá vyhrát životní boj.

3. Dej Bohu úplnou kontrolu nad svým životem. Odevzdej se Mu bez jakéhokoliv sebe ospravedlňování nebo obrany. On zná každou naši myšlenku a jen čeká, až Mu sami sebe úplně  nabídneme, aby se  nás mohl dotknout a proměnit.

Jóganandadží končí svou báseň těmito inspirujícími verši:
„S radostí, která osvěžuje, s nekonečnou myslí ať spolu tančíme ruku v ruce až do blaženého domu, odkud už se nikdy nezatouláme.“

S požehnáním Šťastného Nového roku,
Najasvámí Devi

Making God’s Presence Dynamic in Your Life, Jyotishanddevi.org 25.12.2014  - Jak udělat živou Boží přítomnost v Novém roce Devi 25.12.2014
Překlad: Libuše Majznerová www.ananda-cr.cz Labuti pirka