Dobrý a špatný úsudek

Dobrý a špatný úsudek

Najasvámi DEVI

Existuje humorný, ale poučný příběh, kdy se mladý muž ptá mudrce, staršího muže na radu: „Čím to je, že máte tak dobrý úsudek?“ Moudrý muž zvolna přemýšlí a potom odpoví „Dobrý úsudek se rodí ze zkušenosti.“
Mladík nebyl zcela uspokojen s jeho  odpovědí a usiloval o vysvětlení: „Dobrá, a jak jste získal zkušenost?“ Muž suše odpověděl: „Špatným úsudkem.“ 

Zjednodušeně vyloženo, to je zákon karmy. Naše nevědomost je příčinou, která způsobí jednání podle špatného úsudku, chybujme a trpíme. Postupně časem získáme zkušenost a víme, že když položíme ruku na horká kamna, spálíme se. Nakonec, když jsme opět postaveni před tuto volbu, dobrý úsudek zrozený ze zkušenosti nám připomene naši minulou bolest a my se jí vyhneme.

Paramhansa Jógananda napsal, že všechny naše životní zkušenosti jsou pro naši výchovu a pobavení. „Ale,“ přidal posmutněle „ jak málo jsme poučeni nebo pobaveni.“ V této nikdy nekončící škole života pokračujeme v lekcích, které nás posunují stupínek po stupínku nahoru dokud naše porozumění se nezdokonalí tak, aby zrcadlilo Boží moudrost.

Osvícení učitelé, neboli satguruové, kteří přichází, aby nám pomohli najít duchovní svobodu, vědí jaké lekce potřebujeme, abychom vyprázdnili svoji karmu. Skrze jejich vedení a milost nás mohou připravit na výzvy naší karmy, které si přitáhneme. Naši učitelé ale nemohou projít zkouškami místo nás, ani nás před nimi ochránit. Když zkouška přijde, musíme ji čelit sami. 

Existuje příběh ze života Lahiri Mahašáje, jednoho z velkých mistrů naší duchovní linie. Jednou se vracel z procházky domů s  jedním ze svých žáků, po koupeli v řece Ganga. V určité chvil se Lahiri zastaví a žádá žáka: „Mohl bys utrhnout kousek látky z mého dhóti?“ Žák žádosti svého gurua nerozuměl a šel dál. Po pár krocích, když šli pod terasou, spadla z ní jedna cihla a poranila jeden 
z prstů na noze Lahiri Mahašáje. 

Bez vzrušení Lahiri utrhl kousek látky ze svého šatu a s pomocí žáka si obvázal krvácející prst na noze. Jeho žák se ptal:“ Když jste, gurudží, věděl co se stane, proč jste se tomu nevyhnul? Potom byste neměl bolest z tohoto zranění.“

Mistr odpověděl: „To není možné. Kdybych se tomu vyhnul, utrpěl bych zranění jindy a ještě s úroky! Musím přijmout co je určeno; protože čím dříve se to vyplní, tím je to lepší.“ 
Ve skutečnosti Lahiri byl avatar bez své vlastní karmy, ale učil žáka a nás všechny lekci jak ochotně čelit karmickým zkouškám.

Když chybujeme ve svém úsudku a přivodíme si sami trápení, nejlepší odpověď je nezoufat si, ani s nelibovat v sebe obviňování. Úplně nejlepší ze všeho je radovat se z faktu, že skrze naši zkušenost se učíme životním lekcím, které potřebujeme a děláme další krok směrem k naší vnitřní svobodě.

S přáním radosti na vaší cestě,
Najasvámí Devi

Překlad: Libuše Majznerová 
z originálu Good Judgment Bad Judgment Devi  6.2.2015  www.jyotishanddevi.org 


Labuti pirka