Vibrace AUM Vibrace AUM

Vibrace AUM

Náš nedělní duchovní obřad začal rok citací nejvíce mystickými pasážemi Bible, prvním veršem evangelia apoštola Jana, 
 „Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku  u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic z toho co povstalo. V něm byl život a ten život je světlo lidí, a to světlo svítí v temnotě a temnota ho nepostihla.“

To je v dokonalém souladu s Védami, které učí, že Bůh projevuje stvoření skrze vibraci AUM. Poeticky bychom mohli říci, že Bůh prozpěvuje stvoření k existenci právě tak jako bychom my mohli zpívat píseň, abychom vyjádřili naše myšlenky a pocity. V tomto úryvku mluví svatý Jan jak o světle tak o zvuku, což je v podstatě to samé: vibrace jako vzorec vlnění. Jsou přesto tak odlišné na stupnici, že potřebujeme dva různé smysly, sluch a zrak, abychom je mohli vnímat. 

Je tu fascinující postřeh. Nota A nad středním C (které se obvykle používá ke sladění orchestru) vibruje v kmitočtu 440 za sekundu a tvoří vlnu kolem třiceti palců dlouhou. Když ji zkrátíte miliarda krát miliarda, vnímáme ji jako červenou barvu. Zvuk a světlo jsou prostě vibrace různých frekvencí.

Naše smysly přijímají nekonečnou různorodost zvuků a barev a přenáší ji do našeho mozku skrze nervy. Představ si, že se procházíš rušnou ulicí ve městě  a jsi bombardován nesčetnými zvuky a světly. Aby si s tím rozruchem mozek poradil, musí mít maximální rozlišovací schopnost. Nevidíme samotnou skutečnost, ale druh vysoce upravené a emotivně zkreslené zprávy o tom, co se děje. A navíc tento smyslový podnět má hypnotizující a návykový účinek. Stáváme se tak hypnotizovaní tím zdáním, a našimi reakcemi na jeho ohromnou různorodost, že nám to zabere nesčetné životy dokonce jen chtít se probudit. 

Jiný problém je chybné učení, které dostáváme od společnosti. Kdyby rodiče trénovali své dítě, aby věřilo, že „zelená“ je název frekvence, kterou všichni ostatní nazývají „červená“, dítě by mohlo být špatně spojené se zbytkem společností. To by pro dítě mohlo být nepraktické, ale ne nezbytně kritické. Ale když ti samí rodiče učí své dítě, že štěstí přichází ze stále většího hromadění peněz, toto dítě se ocitne v disharmonii s vesmírnými zákony. 

Jakmile se staneme připravenými vidět pravdu pod povrchem stvoření, musíme sledovat hru světla a zvuku zpět ke zdroji v Bohu. Zvuk AUM a vnitřní světlo tvoří druh mostu mezi fyzickým vesmírem a Božím vědomím, které ho tvoří. Třebaže tyto vnitřní vibrace jsou tak jemné pro smyslové vnímání, mohou být pochopeny intuicí. Techniky naší cesty nám pomáhají probudit sílu intuice duše stažením prány z jejího normálního směřování ven, ztišením smyslů a neklidné mysli. Při návratu ke zdroji AUM nebo světla duchovního oka, se konečně znovu spojíme s vědomím, které projevuje nekonečnou různorodost ve stvoření. 

Letos první neděle v roce 5.1. připadla také na den narozenin  Jóganandy. Jógananda byl mistr a žil ve vibraci AUM a vnitřním světle již jako malé dítě. Přišel na zem proto, aby nás vedl zpátky k Bohu a pro ty, kdo mu otevřou svá srdce, je projeveným slovem Boha. Ale velký mistr dělá víc než učí. Je mocným prostředníkem Božské lásky a radosti, která nás objímá právě tak jako rodič objímá své milované dítě. Nejen podporuje naše duchovní úsilí, ale bere na sebe něco z naší karmy. Na světě není větší dar. 

AUM, Amen. Najasvámí Jyotish
https://www.ananda.org/jyotish-and-devi/files/2020/01/the-aum-vibration-2.mp3 

The Vibration AUM, Nayaswami Jyotish  10.1.2020
Překlad: Libuše Majznerová,  www.ananda-cr.cz 


Labuti pirka