Sdílej své světlo Sdílej své světlo

Sdílej své světlo


Najasvámí  JYOTISH


 V roce 1974 jsem jel na cestu kolem světa se Svámím Krijánandou. Naše malá skupinka začala cestu  letadlem ze San Franciska na Havaj. Tam jsme večeřeli v ášramu Svámí  Subramuniya na ostrově Kauai.
Bylo potěšení se dívat na setkání Svámí Krijánandy a Svámí Subramuniya. Byli jako blíženecké duše. Oba založili duchovní ášramy založené na hlubokém učení, pocházejícím z Indie.
Když jsme se připravovali k odchodu, Svámí Subramuniya řekl něco, na co jsem nikdy nezapomněl. „Vy jste přinesli vaše světlo tomuto ášrámu a my jsme přidali naše světlo k vašemu. Během vaší cesty kolem světa teď omotejte planetu provázky světla.“ 

Od té doby ve mně představa omotání planety provázky světla zůstala. Když jsme cestovali z Kauvaje do Indie, zkoušeli jsme se této rady držet. Když jsme se setkali s bratrem Paramhansa Jóganandy a navštívili jeho dům, v němž prožil dětství, cítili jsme požehnání a sdíleli jsme naše. Když jsme seděli u nohou Anandamayi Ma,
vstřebal jsem její milost a od té doby ji sdílím. Když jsme meditovali ve velké pyramidě v Gíze, snažil jsem se vstřebat její vysoké vibrace a když jsme pokračovali do Říma a Assisi, s jejich dlouhou tradicí světců, dělal jsem maximum, abych přijal jejich světlo a přidal ho ke svému. A stal se z toho můj celoživotní zvyk.

Božství vždy udělovalo duchovně hledajícím zodpovědnost za sdílení světla. Toto musíme dělat my všichni obzvlášť během tohoto období, v němž jsou lidé a síly, které se pokouší tento nádherný svět uvrhnout do tmy. Když jsou tu teroristé nebo politici, kteří se pokouší zhasnout každé světlo, které se nehodí do jejich
egoisticky omezeného pohledu na svět, je čas, aby ti, kdo milují božské světlo, zdvojnásobili své úsilí, aby tyto lampy znovu rozsvítili.
Jak rozšíříme světlo? Nejprve světlo potřebujeme nalézt sami v sobě. Světlo se objeví pod vaším čelem při hluboké meditaci.  Dívejte se do něj a absorbujte ho do svého vědomí. Svámí Krijánanda nám řekl, abychom byli s druhými ve spojení z našeho duchovního oka do jejich. Ve vnitřním klidu světlo lásky a vlídnosti začne znovu zářit ve vašem srdci. Vnímej ho tam, nech ho rozšířit, dokud ho neucítíš jako Boží univerzální lásku. Potom ho sdílej s druhými. Sdílej ho v meditaci vizualizací milujícího světla jak se šíří kolem planety a dotýká se každé země a každého srdce svojí láskyplností. Je užitečné mít před sebou seznam, kam posílat modlitby, pro lepší zaměření vaší snahy. Já a Devi máme takový seznam na oltáři a denně se modlíme za lidi a místa po celém světě.

A nakonec si své světlo vezmi s sebou ke všem každodenním úkolům. Každý den ti ukáže, kdo potřebuje lásku nebo povzbuzení. Každý den uvidíš místa, kam někdo namířil stín svého nenávistného a negativního postoje odsuzování.
¨
 Buď Boží nástroj. Jak říká modlitba, přisuzovaná svatému Františku z Assisi:

Ó Pane, udělej ze mne nástroj Tvého míru:
Tam kde je nenávist, ať přinesu lásku. Tam kde je urážka, ať přinesu odpuštění.
Tam kde je nesoulad, ať přinesu harmonii. Tam kde je pochybnost, ať přinesu Víru.
Tam kde omyl, ať přinesu Pravdu. Tam kde je zoufalství, ať přinesu naději.
Tam kde je smutek, ať přinesu radost.  Tam kde je tma, ať přinesu Světlo.

To není jen sentiment. To je výzva k akci. Žijeme v době, kdy někteří lidé záměrně zasévají nenávist, pochybnosti a temnotu. Nesmíme být nečinní, když jiné dítě je mrzačeno nebo další milion je vyháněn ze svých domovů. Přišel čas, kdy je řada na nás, abychom tento svět omotali provázky světla.


V radosti Najasvámí Jyotish

překlad  L.M.
Labuti pirka