Učitelé krijajógy a duchovní mistři

Učitelé krijajógy a duchovní mistři

Paramhansa Jógananda
(1893 – 1952)

Vlastním jménem Mukunda Lal Ghosh, se stal známý ve světě jako Paramhansa Jógananda, byl synem vedoucího zaměstnance Bengálsko-Nagpurské železnice; když dospěl, otvírala se mu tedy perspektiva, bohatství a společenského vlivu. Ale nebyl to svět, který ho přitahoval. Již od nejútlejšího dětství, choval v sobě silnou touhu po Bohu, kterou živil s takovou intenzitou,  jakou ostatní mají pro lidskou lásku a světská uznání.

„Po ukončení střední školy potkal Mukunda svého gurua, velkého svámí Juktéšvára ze Serampore, v Bengálsku. U nohou tohoto velkého mistra dosáhl v krátkém období šesti měsíců nejvyššího stavu samádhí, spojení s Bohem bez podmínek. Jeho guru ho učil ve svém ášramu ještě devět a půl roku a připravoval ho na jeho poslání: šíření jógy na Západě. „Západ, „ vysvětlil mu Šrí juktéšvar „dosáhl vysoké hmotné úrovně, ale zanedbal duchovní vývoj. Je to Boží vůle, abys sehrál roli učitele lidstva o důležitosti rovnováhy v životě mezi hmotným přístupem a tím niternějším, duchovním.“
Svámí Krijánanda, Cesta.
 
Svámí Šrí Juktéšvar
  (1855 – 1936)

Šrí Juktešvár byl žák Láhirí Mahášaje. Připravil Paramhansa Jóganandu na jeho duchovní misi ve světě: šíření Krija jógy. Prožil svůj život v Indii a patřil k starobylému indickému mnišskému řádu Svámí, větve Giri. Jógananda ho nazval  - džňánavatar – což značí „inkarnace moudrosti“.
Na žádost Mahávatara Bábadžího napsal Svatou vědu, pojednání o základní jednotě hinduistických a křesťanských Písem.

Láhirí Mahášaj
(1828 – 1895)


„Láhirí Mahášaj“ Mistr mého Mistra byl ideální prorok a člověk podobný Kristu, třebaže byl ženatý a zaměstnaným běžným životem. Můžeme si představit světce v lesích, ale když je potkáme v džungli civilizace, vzplane v naděje duchovní spásy pro světské lidi. Byl to  Láhirí Mahášaj, který vdechl nový život systému jógy v Indii; byl také hlasatel jógy v Bengálsku. Byl prorokem světa, ale nebyl z tohoto světa. Měl zázračné síly. Jeho jógová učení pro život to znamená jak být aktivní v klidu a klidní v aktivitě, jsou vhodná pro podnikatele, kteří mají duchovní aspirace a stejně tak pro lidi, kteří v každé oblasti života, hledají větší duchovní naplnění.“
Paramhansa Jógananda , Časopis Východ-Západ, 1928

Bábádží

„Mahávatár je v trvalém spojení s Kristem; společně vysílají vibrace vykoupení a naplánovali duchovní techniku spásy pro tento věk. Prací těchto dvou plně osvícených mistrů – jednoho s tělem a druhého bez těla – je podněcovat národy, aby upustily od sebevražedných válek, rasové nenávisti, náboženského sektářství a bumerangových zel materialismu. Bábádží je si do dobře vědom trendu moderních časů, zejména vlivu a složitosti západní kultury, a uvědomuje si nutnost šířit osvobozující jógu právě tak na Západě jako na Východě.“
Jógananda Životopis jogína, první vydání z roku 1946

Ježíš Kristus 
 
„Nejvyšší poselství Ježíše Krista je živé a prosperující jak na Východě, tak na Západě.Západ se věnoval zdokonalení fyzického člověka, zatímco Východ rozvíjel člověka duchovního. Východ i Západ, oba jsou jednostranné. Není tedy divné pozorovat jak se, snad podle tajného Božího plánu, Východ, který potřebuje rozvoj materiální, stává místem invaze západní materiální civilizace! A Západ, potřebující duchovní rovnováhu, byl tiše ale rozhodně zaplaven východní filosofií!“
Paramhansa Jógananda, Kristus Východu


čerpáno z http://www.ananda.it/en/ananda-line-gurus
Labuti pirka