Krijananda s Krijananda

Krijananda s

                                    SVÁMÍ KRIJANANDA 
 
      Svámi Krijánanda (rozený Donald Walters) se narodil 19. 5. 1926 v rumunském městečku Teleajenu, kde jeho rodiče amerického původu žili a pracovali. Malý Donald strávil v Teleajenu dětství, později se přistěhoval do Anglie a potom se vrátil se svými rodiči zpět do Ameriky, kde žije a působí dodnes.
 
      Jednou matka prozradila Donaldovi, že než ho porodila, byla naplněna ohromnou vnitřní radostí a stále se modlila: "Pane, toto dítě dávám tobě." A tak se i stalo. Donald celý život od svého 20. roku věnoval Bohu. Do té doby byl zmaten a byl zásadně proti Bohu a náboženství. Tento životopis je o člověku, který udělal všechno pro to, aby žil proti Bohu, ale dík Bohu se mu to nepovedlo.
 
      Jako všichni, kteří věnují svůj život vyšším ideálům, měl problémy se svým okolím. Donald byl velmi ambiciózní člověk, toužil po kariéře, měl různé plány. Chtěl se stát spisovatelem i poustevníkem. Nevěděl, byl zmatený. Po dlouhém přemýšlení pochopil, že existuje jen jeden způsob, jak se zbavit všech ambicí a plánů – Bůh.
    
     Donald začal hodně číst. Potkával hodně "moudrých" lidí, kteří od něj sice vyžadovali, aby věřil, ale nikdo mu nenabídl možnost, aby něco vyzkoušel, zažil a teprve potom uvěřil. Silně na něj zapůsobila Bhagavadgíta, kde Bůh je popsán jako nekonečné vědomí a člověk jako manifestace tohoto vědomí. Největší lidskou povinností je být v souladu s tímto Božím nekonečným vědomím. Nejvyšším účelem je vyzkoušet, zažít tu Boží skutečnost jako svou vlastní, jako část sebe sama.
Jednoho dne se Donald procházel po newyorských ulicích, vstoupil do knihkupectví, kde ho čekalo velké překvapení – autobiografie jednoho jogína – Paramhansa Jóganandy. Když držel knihu v ruce, zdálo se mu, že je autor jeho velmi dobrým přítelem. Koupil si ji a za několik hodin přečetl. V knize je popsán příběh o intenzivním hledání Boha mladým Indem – Jóganandou. Tato kniha zcela změnila jeho život. Bylo to v roce 1948. Jógananda v té době žil v USA ve svém ášrámu v Kalifornii a tak se Donald rozhodl odjet a žít v tomto ášrámu.
 
    V srdci cítil, že se musí potkat se svým nejmilejším přítelem – Guruem. Tajemné jsou cesty Boží. Hned druhý den přicestoval do ášrámu a okamžitě prosil, aby se mohl vidět s Jóganandou. I když byl Jógananda na dalších šest měsíců obsazen, Donalda přijal. Když se potkali, byla první slova, která zazněla: "Chci být vaším žákem." Dlouhou chvíli Jógananda mlčel. Testoval ho svým pohledem a nakonec ho přijal do ášrámu. Potom složil slib žáka a obřad dávání bezpodmínečné lásky. Pak Jógananda řekl: "Nikdy od tebe Donalde nebudu vyžadovat nic, co mi Bůh neřekne.... Nepřijal jsem tě proto, že jsi přicestoval zdaleka. Jednou přijela žena ze Švédska, ale odmítl jsem ji přijmout. Dělám jen to, co mi Bůh říká. A mně Boží Matka řekla, že tě mám přijmout."
      A tak Donald zůstal v ášrámu. Cvičil, učil se, meditoval a sloužil Guruovi. Slovo Guru na duchovní cestě znamená Sat guru – osvícený, realizovaný mudrc, skrze kterého Bůh vede duchovně připravené žáky. Hledající může mít hodně učitelů, ale jen jednoho opravdového Sat gurua – Učitele.
 
    Krijánanda (Donald) od 22 let žil jako mnich. Život a pravidla řádu byly velmi přísné, ale hodně mu to dalo Čím více poznával svého učitele Jóganandu, tím více se stávalo samozřejmostí, že jeho úkolem je jenom pomoc žákům; jak sami mají žít v souladu s Bohem. A tak pochopil, že čím více byl v souladu s Učitelem, tím více byl v souladu s Bohem.
Jógananda v Krijánandovi odkryl duši, která se stále chtěla rozdávat ostatním a proto ho pomalu začal připravovat pro veřejné přednášky.
 Jógananda vždy radil, že pokud chceme být trvale šťastní, musíme zahrnout štěstí ostatních jako svoje vlastní. A proto ať cokoliv děláte, pociťujte Jeho energii, proudící skrze vás. Kdykoliv se vám něco nedaří, je to proto, že myslíte jen na sebe. Když Jógananda připravoval Krijánandu pro veřejné přednášky, radil mu: "Nedělej si starosti, co a jak budeš mluvit. Vše ti bude dáno v okamžiku. Nebudeš mluvit ty, ale On – Duch Svatý bude mluvit skrze tebe."
 
      Jóganandovým snem bylo udělat komunity bratrstva, ve kterých by lidé mohli celý svůj život věnovat duchovnímu pokroku. "Bratrství je ideál, kterému lze porozumět mnohem lépe skrze příklad, než skrze slova", říkával často Jógananda. Malá harmonizační skupina svým příkladem může inspirovat i ostatní, aby hledali Boha. Ale i když bylo tak důležité založit komunitu bratrství, učitel nikdy nespěchal s realizací této myšlenky. Pro něho to vše bylo jako Boží hra – nekonečná hra světla stínu na Božském vesmírném plátně.

    Jednou z nejdůležitějších potřeb moderní doby je znovu nalézt kořeny, pramen, z něhož pocházíme. Příliš jsme orientováni ven. Mezilidské vztahy jsou v krizi. Samota se stává chronickou, je málo lidí, na které se můžeme spolehnout.
Život ve spirituálních komunitách poskytuje alternativy, jak žít v dnešní době.
 
    V roce 1968 založil Krijánanda první duchovní komunitu – Ánanda Village v USA. Tato komunita je pro oddané žáky, kteří potřebují ochranu ve spirituální rodině, dokud sami nevypěstují dostatek síly a vůle, aby se procházeli tímto světem nedotknuti světským přáním. Největší duchovní komunita v Evropě je Ánanda Assisi v Itálii.
 
           Lidé žijí a pracují společně, děli se o dobré i zlé. Začínají jinak chápat přátelství, manželství, spolupráci, službu, druhým. Nalézají nový smysl života. Ánanda Village je místo pro oddané, bez ohledu na to, zda jsou ženatí nebo osamělí. Základní učení, které zde používá je od Jóganandy – krija jóga. Ánanda Village má pět set členů a je jednou z nejznámějších a nejúspěšnějších ve světě.
 
    Krijánanda napsal 79 knih. Mezi nejznámější patří: Cesta – duchovní autobiografie, Podstata seberealizace, 14 kroků vyššího vědomí – Raja jóga, Paprsky stejného světla, Krize moderního myšlení, Tajemství vnitřního klidu, přátelství, štěstí a lásky. Je známý jako skladatel; složil na 300 duchovních písní.


V roce 2005 napsal Svámí dokument „Poslední vůle, závět a duchovní dědictví.“ V tomto dokumentu označil Jyotische Novaka jako svého nástupce. Své pránické tělo opustil 21.4.2013, ale jeho myšlenky a  ideje žijí nejen v srdcích lidí, ale i na různých místech tohoto webu.


http://www.swamikriyananda.org/about-swami-kriyananda/
Zpracováno dle knih Životopis jogína, Rádžajóga a dle přednášek v kursech Ananda jogy v Čechách a v Ananda Assisi.

 Labuti pirka