Rozbitý chrám Rozbitý chrám

Rozbitý chrám

Devi Novak

Prosím, snášejte s námi po nějakou dobu to, že se stále rozplýváme nadšením z našeho nového  Chrámu Světla v Ananda Village. Tento chrám dnes stoj naplněný božským světlem a radostí a je svědkem všudypřítomné Boží milosti. Každý krok po cestě byl naplněný zázraky: od koncepce, plánování, vnitřní design, sbírka peněz stavba a konečné dodělání. To všechno dosvědčuje sílu takové milosti. Nyní jsou za námi oslavy, které trvaly týden; naši hosté se vrátili do svých domovů po celém světě; a je čas pro každého z nás, kdo se zúčastnil (ať osobně nebo online) aby absorboval požehnání a inspirace, které na nás pršely shůry. Nový chrám je nádherný a zdaleka předčil naše představy, ale nyní si možná pokládáme sami sobě hlubší otázku, „Kde je sídlo pravého Chrámu Světla?

„Uvnitř svého srdce“ je odpověď. Pro mnoho lidí to bylo velké vydání energie, ke kterému se zavázali, aby vystavěli nový chrám. Když budeme věnovat stejné množství energie  do našeho duchovního rozvoje, můžeme stvořit posvátný prostor, kam může vstoupit Boží světlo a ozářit celé naše vědomí. 

Jóganandadží vyprávěl inspirující, skutečný příběh o muži, který měl diagnostikovaný pokročilý stupeň cukrovky a bylo mu dáno jen pár měsíců života. S vírou, že mu zbývá jen krátká doba života si pomyslel: „Každou chvilku, která mi zbývá do konce života budu věnovat hledání Boha.“

Nejprve, vzhledem k fyzickému nepohodlí, mohl meditoval jen chvíli, ale přesto každý den pokračoval. Čas ubíhal a jeho meditace se prodlužovaly. Ze tří měsíců se stalo šest měsíců, potom rok a nakonec několik let. Meditováním po většinu hodin dne bez myšlenky na sebe cítil rostoucí Boží přítomnost.

Jednoho dne, když seděl v meditaci, byl zahalen do božského světla a v té chvíli si uvědomil, že jeho tělo bylo zcela uzdraveno. S volně tekoucími slzami oddanosti se modlil k Bohu:“Nežádal jsem tě, abys uzdravil mé tělo, ale pouze abys ke mně přišel.“ Z jasu uslyšel hlas Boha, jak k němu mluví: „Kde je Mé světlo, tam nepřebývá žádná temnota.“ Světec – protože se jím stal - napsal potom do písku, „A tohoto dne přišel Pán do mého rozbitého chrámu a celý ho opravil!“

Po dva roky členové Anandy opakovali následující afirmaci, aby přitáhli Boží požehnání pro stavbu nového chrámu. „Boží světlo je v nás, kolem nás a všude. S Jeho milostí stavíme Chrám Světla, maják požehnání pro celý svět.“

Nyní vám nabízíme tuto novou afirmaci, aby proměnila váš vlastní život a život ostatních: „Boží světlo je v nás, kolem nás a všude. S Jeho milostí udělám ze svého srdce chrám světla, aby se mohl stát majákem požehnání všem, které potkám.“  

Kéž Bůh vstoupí do narušeného chrámu našeho omezeného vědomí a Jeho vlastního rukama ho promění. 

S přáním daru Jeho milosti, Najasvámí Devi

celý text na: www.jyotishanddevi.org  The Broken Temple    19.7.2019 anglicky zkrácený text v češtině LM 
 


Labuti pirka