Vidět možnosti

Vidět možnosti

Existuje příběh o dvou obchodních zástupcích, prodávajících boty, které jejich společnosti poslaly prozkoumat možnosti prodeje do země třetího světa. Přijeli ve stejnou dobu, zhodnotili situaci a potom si to zamířili na poštu, telegrafovat zprávu.

První píše: „Všichni tady chodí bosi. Žádný obchod. Vracím se zpět.“

Druhý píše: „Ani jeden tu nemá boty. Obrovské příležitosti. Pošlete hned velký lodní náklad.“

Viděl příležitosti.

 

Když Paramhansa Jógananda přijel do Ameriky v roce 1920, nikoho tam neznal a měl pro sebe jen 500 dolarů. A přesto začal svojí misi produchovnit Západ s odvahou a důvěrou. Žil v malém pokoji v YMCE v Bostonu a svému prvnímu žáku, Dr. Lewisovi řekl „Bude to velké, doktore. Říkám vám VELKÉ.“ A opravdu to bylo velké. Mistr viděl možnosti a vložil do toho energii, aby se to stalo.

 

Když svámí Krijánanda začal budovat Ananda Village v roce 1969, měl hrstku věrných přátel a jen malou částku peněz, které si vydělal z lekcí hatha jógy a výuky meditace. A přesto skoro o padesát let později se Ananda dostala k milionům lidí s ukázkou nového způsobu života, který má kořeny  v Bohu. Svámidží viděl možnost a vložil do toho energii, aby se to stalo.

 

Když se podíváme na výzvy, kterým čelíme ve svém životě a ve světě, je snadné ztratit odvahu nebo dokonce cítit beznaděj. Přesto tajemství plavby divokými vodami je být si vědomý velkých balvanů v cestě, ale pátrat, kde je cesta volná a dá se tudy volně proplout. Kde druzí vidí jen překážky, ty se trénuj v tom vidět příležitosti.

 

Zeptej se sám sebe:“Čeho teď chci dosáhnout? Jaký pozitivní vliv mohu mít na život druhých?“

Podívej se na možnosti, bez ohledu na to, jak malé se ti teď zdají a usiluj o ně. Buď si vědomý dveří, které se ti otvírají, toho kdo se objeví a ukáže ti nový směr a jaké úsilí budeš muset vyvinoutm, abys překonal každou překážku. Tak jak nám to ukázali naše duchovní osobnosti, rozhlížej se

po možnostech a věř v sílu božské pomoci.

 

Ze všeho nejdůležitější, medituj pravidelně, abys vnímal proud nekonečných možností, které tě vedou dopředu. V roce 1933, uprostřed velké hospodářské deprese, dal Paramhansa Jógananda svým následovníkům tuto denní meditaci: „Jsem mocný proud klidu, který smete všechny hráze lidských starostí.“

 

Takže ať ti vstoupí do cesty jakákoliv zkouška, požádej Boha, aby ti ukázal, jak použít svůj potenciál, abys překonal všechny překážky. V každé situaci hledej možnosti, abys vlastní zkušeností poznal, že za každým mrakem skleslosti, vždy září Boží světlo, aby ti ukázalo nové možnosti.

 

S požehnáním světla

Najasvámí Devi. - Doteky světla 16.3.2017

 Labuti pirka