Kolotoč štěstí Kolotoč štěstí

Kolotoč štěstí

Najasvámí JYOTISH


Paramhansa Jógananda vysvětlil, že každý člověk na světě je motivován stejnou pohnutkou: přáním být šťastný a vyhnout se utrpení. To co život činí tak spletitým, jsou různé cesty, kterými o štěstí usilujeme. Je to určitý koloběh štěstí, který pracuje takhle:


1. Máme přání.
2. Jednáme v očekávání, že přání bude naplněné.
3. Když uspějeme, prožíváme období štěstí, ale toto štěstí nevyhnutelně vyvane. Jestliže neuspějeme a naše přání je zmařeno, můžeme buď vzplanout hněvem nebo se stane vírem podvědomé touhy, která může být příčinou našeho dalšího vtělení.
4. Požíváme utrpení v obou případech.
5. Během období, kdy se nehoníme za nějakým přáním se nudíme. Takže ...
6. Tvoříme další přání.


Tento nekonečný cyklus ovládá vše od prchavých přání, která jsou splněna aniž bychom si toho byli vědomi až po celoživotní touhu, která způsobuje nová a nová vtělení. Chvilkové přání může být něco jako svědění a my se poškrábeme, zatímco celoživotní touha může být touha stát se bohatým nebo mocným. Na závěr, než dosáhneme svobody, musí všechna přání být ukončena a nahrazena jediným přáním po spojení s Bohem.


Tak často jsme varováni před tím být „světští“, ale nerozumíme opravdu tomu co to znamená. Znamená to jednoduše, že naše štěstí hledáme „ve světě“ spíše než uvnitř nás samotných. Čím více závisíme na něčem vně nás, tím více se stáváme zamotaní a zotročení. Proto nás moudří muži varují, abychom nepodlehli třem největším pokušením: penězům, sexu a alkoholu.Není to proto, že tyto věci jsou špatné samy o sobě ale spíše, že jsou to lákadla máji a snadno se mohou stát nutkáním nebo posedlostí.
Můžeme tento koloběh přerušit? Ano! Ale jen tím, že si uvědomíme, že naplnění nespočívá ve věcech, ale je to stav mysli. Nenaplněná přání nejsou nikdy mrtvá. Můžeme se tedy jednoduše rozhodnout, že budeme šťastní pořád? Teoreticky ano, ale prakticky nás drží zpátky podvědomá přání a staré zvyky.
Duchovní svoboda přijde, když otočíme koloběh, který nás udržuje směrem ven.

Zkus tyto kroky:
1. Naplň mysl přáním na Boha.
2. Medituj. Dělej sádhanu (duchovní cvičení) a procvičuj Jeho přítomnost jak nejvíc je to možné.
3. Když pocítíš Jeho radost (pravé štěstí), drž se této zkušenosti jak nejlépe umíš.
4. Čím více se držíme této vždy nové radosti, tím více budeme, jak nám říká Pataňdžali, 'spočívat v našem pravém Já.' V tomto stavu už není více žádné přání, nuda nebo utrpení.
Udělej to velmi jednoduše: Nehoň se za štěstím. BUĎ plný radosti.


 Koloběh štěstí ; Najasvámí Jyotish 24.4.2015Labuti pirka