7 revolučních technik Paramhansy Jóganandy

7 revolučních technik Paramhansy Jóganandy

Nayasvámí Jyotish


Misí Paramhansy Jóganandy bylo pomoci uvést celý svět s větším porozuměním a duchovním vhledem do Dvapara jugy, nového věku energie, v kterém žijeme. Svámí Krijánanda napsal: "Věřím, že jednoho dne se na něj bude pohlížet jako na avatára Dvapara jugy." Byla to mise, která měnila svět, a proto jeho učení musela být revoluční. V některých případech to, co učil, bylo dobře známo v Indii, ale vyvolalo revoluci
na Západě. Jiná z těchto učení byla zcela nová pro tuto dobu. Podívejme se na některá.

1. Existuje jenom Bůh. Bůh je za  a uvnitř každého projevu.  Tento svět je Jeho sen a každý atom a hvězda jsou vytvořeny z jeho vědomí. Cílem života je probuzení ze snu a uskutečnění našeho spojení  s Ním. 
Proč revoluční? Toto starobylé védské učení je nové na Západě, který nahlíží na stvoření jako zcela oddělené od Stvořitele.
 
2. Denní meditace utišující mysl je způsob, jak vidět za sen.  Meditace spočívá ve stažení vně zaměřené energie, prány (jemné energie životní síly) a jejího zaměření do duchovního oka koncentrací na Boha nebo na jednu z Jeho vlastností: světlo, zvuk, radost, mír, klid, lásku, moudrost nebo sílu.
Proč revoluční? Když Jógananda přišel do Ameriky v roce 1920, skoro nikdo nemeditoval. Nyní tak činí denně miliony lidí.
 
3. Prána nás udržuje na živu, udržuje nás zdravé, činí nás magnetickými a umožňuje nám být úspěšnými. Všechny aspekty života se zlepší, když se ji naučíme ovládat, neboť ovládání energie znamená též kontrolu nad všemi hmotnými věcmi. Jógananda učil techniky Krijajógy a Energetizační cviky, aby nám pomohly získat tuto kontrolu. Často říkával, že skutečný oltář pravdy není v nějakém kostele, ale v našem centrálním nervovém systému.
 Proč revoluční? Důležitost životní síly teprve nyní vstupuje na okraj vědy a léčitelství.
 
4. Karma a reinkarnace. Každá myšlenka, pocit a akce vytváří vlnu energie, která je určena vrátit se zpět k nám: Když dáváme, tak též dostáváme. Výsledky našich minulých vlastních akcí vytváří okolnosti a životní události. Cesta k osvobození z těchto karmických cyklů je přijmout život, ovládat naše procesy reakce, mít vyrovnanou mysl, radost a rozpustit ego. 
Proč revoluční? Pochopení důležitosti karmy je začátek, jak svět vést bezpečně a změnit chování.
 
5. Nemusíme opouštět svět. Jóganandova mise byla částečně i v tom, aby nám pomohla vidět Boha v každé osobě a aktivitě.
Proč revoluční? V minulosti se upřímní hledači vyhýbali světským aktivitám a stahovali se do jeskyň a klášterů.
 
6. Přání být šťastný a vyhýbat se bolesti je univerzální motivací za každou akcí. Během života se naše definice toho, co nás činí šťastnými, vyvíjí. Nejprve štěstí hledáme v lenosti a smyslnosti, pak  v egoistickém hromadění majetku nebo moci. Postupně se rozvíjí v altruistické přání pomáhat druhým, nakonec v touhu po sebeuvědomění, které jediné přináší radost, kterou jsme vždy hledali.
Proč revoluční? Všude lidé shánějí věci, protože si představují, že štěstí leží mimo ně.
 
7. Duchovní komunity zajistí optimální prostředí pro hledání štěstí a Boha.
Proč revoluční ? Hnutí duchovních komunit začíná teprve nyní s Ananda komunitami jako průkopníky.
 
 Je potřeba používat revoluční učení Paramhansa Jóganandy z hlediska kulturního i osobního. Zatímco těchto sedm bodů je pouze škrábnutím po povrchu jeho učení, každý stojí za meditaci, abyste viděli, jak je můžete použít ve svém životě.

Z článku  7 Revolutionary Teachings of Paramhansa Yogananda přeložily  B.H. , I.V. a L.M


 Labuti pirka