Babylónská věž v dnešní podobě Babylónská věž v dnešní podobě

Babylónská věž v dnešní podobě

Jyotish a Dévi

      Jako dítě jsem byla fascinována příběhem ze Starého zákona o Babylonské
věži. Vypráví o době krátce po stvoření lidstva, kdy mluvil každý jedním
jazykem. S mladou nerozvážností hledali lidé rychlejší cestu k Bohu a začali
stavět věž. Bůh z té arogance radost neměl, a proto se  rozhodl zastavit
jejich úsilí tím, že nechal všechny co stavěli věž mluvit různými jazyky.
Museli stavby věže zanechat a od té doby jsme odděleni jazykovou bariérou.
 
    Jyotish a já jsme nyní navštívili Ananda komunitu nedaleko Assisi v Itálii,
kde různost jazyků je každodenní součástí. Lidé z celého světa sem přicházejí meditovat a učit se Mistrovým technikám.  Právě teď je tu  skupina Rusů a Ukrajinců, kteří zde jsou na kurzu pro učitele meditace Anandy.
 Překlad, překlad, překlad - zabírají veškerý čas: z italštiny do angličtiny, z němčiny do italštiny, z angličtiny a italštiny do ruštiny a >tak dále. Ale na rozdíl od stavitelů Babylónské věže jsme našli cestu  ke komunikaci navzdory jazykovým rozdílům. Před několika dny jsme měli překrásný satsang s ruskými a ukrajinskými oddanými. Když se nás ptali svým rodným jazykem zjistili jsme, že částečně rozumíme, pokud jsme nenaslouchali pouze svou myslí, ale svým srdce (rovněž jsme měli výborného překladatele)
 
    Naše dobrá přítelkyně Sahaja, která žije v komunitě Assisi, je hlavním
italským překladatelem knih Svámí Krijanandy. Během let překládání se naučila jednu věc a sice vždy se ptát, aby svámidžího slova přeložila přesně, když si nebyla jista významem .Když předávala Svámidžímu svoji první knihu, kterou mu přeložila, svámidží ji otevřel nahodile a četl pod čarou a řekl jí::
 "Ty jsi to přeložila přesně obráceně než jsem napsal."

Zahanbeně odpověděla:" To je jediná věta, jejímž významem jsem si nebyla
jistá a nezeptala se na to, myslela jsem, že když je to poznámka pod čarou,
že to není tak důležité."

     Citlivé naslouchání a otázky pro vyjasnění jsou důležité nástroje k překonání jazykových bariér. Ale konečným krokem  je intuitivní vnímání vibrace za slovy, která jsou vyslovena a důvěra ve svoji intuici..
 
Když jsem přemýšlela o těchto pomůckách ke komunikaci, uvědomila jsem si, že
to jsou také stupně, které pomáhají v komunikaci s Bohem.. Nejdříve musíme ztišit svoji mysl a naslouchat Jeho šepotu v naší duši, potom se ho potřebujeme ptát, aby vyjasnil, zda jsme plně porozuměli a nakonec bychom se měli pokusit vnímat jeho odpověď a důvěřovat, že on skutečně mluví k nám.

Došla jsem k pochopení, že symbolika Babylónské věže je, že když vědomí ega
způsobí, že se cítíme odděleni od ostatních. Také my ztratíme schopnost sladit se s vyššími skutečnostmi.
 
Komunikace mysli s druhou myslí vyžaduje slova a překlady, ale komunikace
srdce se srdcem nepotřebuje nic více než otevřenost a lásku. Pokud se chceme
učit pokorně naslouchat, ptát se a důvěřovat, potom postavíme vnitřní věž, z
které povede cesta k Bohu od začátku až do konce.
 
Dotyk světla Jyotish a Dévi 

zpracováno dle (http://www.jyotishanddevi.org/touch-of-light/found-translation/)   L.M.Labuti pirka