Naše duchovní DNA Naše duchovní DNA

Naše duchovní DNA

Dotek světla

Jyotish Novak 2013 12. října 1/1


Mnoho lidí se zajímá o svůj rod a kvality, které zdědili. Je v této době populární mít DNA jednotlivce, analyzovanou, aby bylo vidět jaké choroby a rysy jsou v rodině jednotlivce. Ale ti z nás, kteří jsou zataženi do Anandy, jsou duchovní bratři a sestry a mají DNA, která je společná nám všem, společné vlastnosti, které běží napříč celou rodinou Anandy. Jaké rysy jsme zdědili od Paramhansa Jóganandy a svámí Krijánandy? Zde je jich pár, které se hned objeví na mysli:


1) Upřímné přání dosáhnout Seberealizace a poznat Boha. To může na sebe vzít různou formu. Někdo to možná formuluje přáním poznat pravdu. Jiní jako hlubokou oddanou lásku a přání být blízko k Jóganandovi. Jiní touží po míru a požehnání. Někdo z nás může mít sklon se cítit provinilý, jakoby nedostal mnoho z tohoto zvláštního genu. Jógananda měl odpověď pro tento druh malomyslnosti. Pamatuj si, řekl jednomu zoufalému žákovi, to vyžaduje velmi, velmi, velmi dobrou karmu, dokonce jen chtít poznat Boha.


2) Závazek cvičit techniky seberealizace a zvyk, který nám pomáhá dosáhnout Seberealizace. To zahrnuje sebekázeň, která je zapotřebí pro každodenní meditování a cvičení dalších technik na této cestě. Ano, stupeň sebekázně se liší možná od člověka k člověku, ale dokonce poslední z nás dostal alespoň gen, že chce dělat svoji sádhanu. Dokonce i ospalci se pokusí probudit se a vstát z postele.

3) Ochota aktivně sloužit. Jako obecné pravidlo, jsme skupina, která má velmi vysokou energii. Začít s komunitami vyžaduje mnoho práce a zdá se, že máme rádi výzvy. Sloužit má také formu dávat peníze. Jako skupina jsme neuvěřitelně velkorysí.


4) Přání sdílet tato úžasná učení s druhými. Po přečtení Životopisu jogína svámí Krijánanda nasedl do prvního autobusu přejel přes celou zem. Měl dvě utkvělé myšlenky: Poznat Boha a sdílet Ho s každým. Přenesl tento sklon na nás a po mnoha stránkách to charakterizuje život v Anandě.


5) Určitý společenský instinkt. Většina z nás je ráda součástí rodiny a sdílí cestu s druhými. Nepotkal jsem opravdového poustevníka v dlouhé historii Anandy a upřímně, těch několik, které jsem potkal, se vůbec nezdáli být vyrovnaní nebo celiství. Myslím, že Mistr věděl, že má přitáhnout lidi, kteří mají rádi lidi, když měl úmysl začít s hnutím komunit. Přestože jsme společenští, máme také sklon být silní individualisté. Jsme trošku jako stůl, na kterém leží pečivo s dobrým krémem, trošku křupavé zvenku ale jemné a sladké uvnitř.


6) Inteligence, tvořivost a schopnost být vtipný. Rádi se smějeme. Životu. Problémům. Dokonce sami sobě. Celkem vzato, zdědili jsme báječnou DNA. Je to velká rodina a skvělý život!


Překlad: L.M.Labuti pirka