S vděčností v srdcích S vděčností v srdcích

S vděčností v srdcích


Najasvámí  Devi


Díkůvzdání je slaveno v Americe každý rok ke konci listopadu k uctění odvahy a víry prvních poutníků-osadníků. Po přežití nepříznivých podmínek v Novém Světě poutníci oslavili svoji první úrodu nabídnutím díků Bohu za jeho hojnost a milost. George Washington, první prezident USA, ho ustanovil jako národní svátek v roce 1789 a vytvořil 'den veřejného díkůvzdání a modlitby, aby byl dodržován poděkováním  vděčnými srdci mnoha příznivců za přízeň Všemohoucího Boha.'

 Nezáleží na tom jak náročný  je náš život, každý z nás má nějaký  důvod pro poděkování Bohu: za vzduch, který dýcháme od našeho prvního nadechnutí, za  slunce, které nám dává teplo a světlo, za lidi, kteří nám dávají jídlo a pohodlí během cesty.

Ráda bych se s vámi podělila o některé věci, za které jsem vděčná Bohu…
 
… milující a soucitnou rodinu, která mě naučila dávat ostatním a vidět je v nejlepším světle 
 
… hluboká dětská přátelství, která vydržela přes  šedesát  let a jsou stále zdrojem podpory a radosti

… moudré učitele, kteří otevřeli mé srdce a mysl k zázrakům a kráse tohoto světa

… Svámí Krijánandovi, mému celoživotnímu průvodci, který viděl můj duchovní potenciál, rozvíjel ho a ukazoval mi jak žít v oddanosti a sloužit Bohu

  …mému manželovi, Jyotishi, se kterým žijeme život zakořeněný ve vnitřním míru a radosti, naplněný  trpělivostí a přijímáním všech měnících se  životních okolností a vždy směřujícímu k nabídnutí sebe sama  Bohu

…našemu synovi a vnukům, kteří mě učili že láska nemá omezení, ale stále se rozšiřuje

… mým gurubhais (*), kteří stále dávají příklady jak následovat duchovní stezku  bez ohledu na to, jak je život obtížný (*žáci stejného duchovního Mistra - pozn. LM)

… mít příležitost sdílet život měnící techniky našeho Gurua s lidmi na celém světě

… za požehnání žít v duchovní komunitě a vidět výšky, které lidé dosahují, když se spojí v boží službě

...mému velikému Guruovi, Paramhansa Jóganandovi, že mě zavolal brzy k sobě v mém životě a stále mě vede vzhůru po 'spirále schodiště probuzení' k Bohu

 … a Bohu samotnému, který je Dárce za všemi z těchto darů.  Skláním se před Ním s úctou v srdci.


Ráda bych vás vyzvala k tomu, abyste si našli chvíli zamyšlení a sdíleli některé věci ve vašem životě za které jste vděčni.

V milujícím přátelství 
Najasvámí  Devi

DOTEK SVĚTLA 27.11.2014  článek  With Grateful Hearts  L.M.Labuti pirka