Potřebuji Tvou pomoc Potřebuji Tvou pomoc

Potřebuji Tvou pomoc

Z knihy Svámí Krijananda Tak jak ho my známe

Celých dvacet devět let jsem byl postižen hroznou závislostí. Nebyl to jednoduše zvyk, ale závislost, něco, co jsem potřeboval každý den. Zkoušel jsem psychoterapii, program „dvanácti kroků“, afirmace, sílu vůle. Nic nefungovalo.

Když jsem začal duchovní cestu, četl jsem všechno, co Mistr psal o tom, jak překonat pokušení a jak změnit zvyky. A přesto závislost zůstávala neporažená, víc odolná proti jakémukoliv útoku, který jsem proti ní použil.

Když jsem se svěřil jedné přítelkyni Anandy, odpověděla mi:“Řekl jsi svámidžímu, aby ti pomohl?“

„Napsal jsem mu několikrát“, odpověděl jsem.
„Jenom napsat nestačí. To na co se tě ptám, je: otevřel jsi mu své srdce? Prosil jsi ho? Žádal jsi ho, aby ti dal sílu překonat tohle všechno?“

Nic z těchto věcí jsem neudělal , a proto jsem se rozhodl to zkusit. Toho večera, v meditaci, ve chvíli prosby mi slova přišla s takovou intenzitou, že se mi zdálo, že prosí za mne.

„Milý svámidží“ jsem říkal,“nemohu to sám zvládnout. Potřebuji tvoji pomoc. Ty víš, že mi můžeš pomoci.“
Poprvé jsem pochopil ,co chtěl říci Ježíš , když řekl: 'Proste s vírou.'
Věděl jsem, že svámidží mi může pomoci.

Několik dnů poté, co jsem začal prosit tímto způsobem, skončilo dvacet devět let závislosti. Přání úplně zmizelo. Od té doby, v průběhu let, jsem neměl jediný příznak, jediný záchvěv touhy, ani pokušení. Asi za půl roku od toho dne, jsem svámidžího pozdravil po skončení nedělního obřadu a také jsem mu poděkoval za pomoc, kterou mi dal.   Podíval se na mne pronikavým pohledem. Když mi odpovídal, cítil jsem jakoby mnou projel elektrický proud a naplnil mne ochranou a odvahou.


„Nikdy se nevzdávej“, řekl svámidží. „Pokračuj ve svém odhodlání každým centimetrem tvého těla. Nezapomeň, že Mistr ti žehná.“.


Vyprávění  jednoho Anandě oddaného muže.
Přeložila L.M.

 Labuti pirka