Daršan Daršan

Daršan

399 z Knihy: Svámí Krijánanda Tak jak my ho známe: DARŠAN 1/1


Duchovní z scientologické církve z Rena v Nevadě byl přítel svámidžího a pozval ho,
aby měl přednášku v jeho spolku. Svámidží si dával pozor, aby posluchače neodrazoval
z jejich cesty, ale vyzval je, aby celým srdcem sledovali inspiraci, pocházející z jejich
nitra.


Ten večer byla ve vzduchu zvláštní síla. Zdálo se, že svámidží mluvil z Boží inspirace
a publikum to vnímalo. Nakonec skoro všichni posluchači se postavili do řady, aby ho
pozdravili.


Obvykle při podobných příležitostech je svámidží spíše neformální. Tiskne přítomným
ruku, směje se, mluví s nimi často v různých jazycích jde-li o mezinárodní publikum.
Tento večer to bylo jiné. Svámidží mnoho nemluvil. Zdravil se s lidmi jen očima, stál
nehybně se spojenými dlaněmi na hrudi v pozdravu namaskár, což znamená:
'Duše ve mně se sklání k duši v tobě.'


Já jsem stála stála trochu stranou skupiny, abych se dívala na scénu a vnímala jsem,
že se opakuje jako mnohokrát předtím. V jiných tělech, v jiných životech, tyto stejné
duše stály před duchem, který je svámidží, aby přijali dotek jeho vědomí.


Pro svámidžího to byl skutek čistého altruismu. Žádná z těch osob asi nikdy nebude
částí Anandy. Byla to odlišná duchovní rodina a přece nějak svámidží cítil
zodpovědnost a dát jim inspiraci. Byly to duše hledající světlo a on cítil, že jim má dát
to co může.


Daršan znamená požehnání, pocházející z pohledu na světce. V Indii se říká:
'Jediná chvíle ve společenství světce bude tvoje pramice na oceánu iluze.'
Nemyslím si, že by mnozí z publika znali slovo daršan a pravděpodobně nikdo z nich
neslyšel toto indické přísloví, ale zdálo se, že všichni vnímají, že se děje něco
neobyčejného a trpělivě a s úctou čekali na chvíli, až budou stát před svámidžím.


Poznámka L.M.:
Scientologie je náboženský systém založený na myšlenkách Američana L.R.Hubbarda.
Označují své hnutí za církev. Mají vlastní nauku o nesmrtelné povaze ducha, víru
ve vyšší moc a církevní obřady.
Zdroj: wikipedie.


Překlad:L.M. Březen 2015Labuti pirka