Hloupá chyba Hloupá chyba

Hloupá chyba

108 z Knihy: Svámí Krijánanda Tak jak my ho známe: HLOUPÁ CHYBA 1/1


Jedna žena v Anandě udělala hloupou chybu. Její lehkomyslné poznámky na veřejném
setkání vrhly špatné světlo na svámidžího. To způsobilo nedorozumění s jinými lidmi,
což si vyžádalo určité úsilí, aby se vše vysvětlilo. Svámidží bral celou situaci klidně.
A naštěstí z toho nebyla žádná trvalá škoda.


Přesto tato žena i po několika dnech byla stále sklíčená z toho, co se stalo.
„Proč jsi tak skleslá?“ ptal se jí svámidží.
„Cítím se tak špatně kvůli té hloupé chybě,“ odpověděla.
„Jaký egoista!“ odpověděl svámidží.
Zůstala šokovaná. “Cítím se velmi špatně kvůli tomu, co se stalo! Na to určitě nemohu
být hrdá!“
„Hrdost je egocentrismus. „Egoista“, vysvětloval svámidží, „je člověk, který se příliš
soustředí na sebe samého ať pro hrdost nebo odsuzování. Bylo to tak překvapující
zjistit, že nejsi dokonalá? Proč s odstupem tolika dní o tom pořád hloubáš? Egoista
myslí na sebe příliš osobně. Buď realistická. Všichni se dopouštějí chyb. To není nic
výjimečného. Jednoduše dělej co máš, pouč se ze svých chyb a jdi dál.
Podstata duchovní cesty je zapomenout na sebe sama, osvobodit se z malé bubliny
vědomí ega.“


Překlad: L.M. Březen 2015Labuti pirka