Jan Hus Jan Hus

Jan Hus

V roce 2015 uplynulo 600 let od tragického upálení člověka, který zemřel pro pravdu - Jana Husa. Žil v letech 1371 - 1415. Byl českým katolickým knězem, univerzitním profesorem v Praze na Karlově univerzitě. Usiloval o nápravu církve a společnosti podle biblických ideálů. Do roku 1402 úspěšně kázal v pražské Betlémské kapli. V roce 1412 ostře kritizoval prodej odpustků. Byl dán do klatby. V roce 1412 se vydal do města Kostnice  (v nynějším Německu), aby hájil své vize (které v některých bodech spojil s myšlenkou K. Viklefa.) Byl uvězněn, odsouzen a 6. června 1415 byl jako kacíř na hranici upálen. 

Jeho hlavní díla: O církvi, Postila, Knížky o svatokupectví, O českém pravopise 

Husitství 

toto období české pohnuté historie má počátky v době reformátorského úsilí kazatelů a  kritiků - Milíče z Kroměříže (+1374) a K. Waldhausera (1326-1369) a pokračovalo veřejnou činností J. Husa v Betlémské kapli a  po jeho smrti 1415 vzniklo náboženské a společenské hnutí - husitství, které  se snažilo najít východisko z hluboké krize. V souladu s křesťanským myšlením hledalo možnost jak zlepšit církev a společnost řídit pomocí božích zákonů a aby lidé začali žít Život podle Bible, především dle Nového zákonu. Hnutí získalo jasný program začátkem 15.století prostřednictvím českých pražských univerzitních Mistrů. Největšího rozšíření se dočkalo potom po upálení Husa  v Kostnici 6.7.1415. Zformovala se liga husitské šlechty, která začala přebírat církevní majetek. Současně začali husité působit v městech a vesnicích. Jejich symbolem se stalo přijímání vína z poháru i pro prostý lid (jako krev Ježíše Krista). Reformní hnutí se 30.7.1419 změnilo v revoluci, Proběhla tzv. pražská defenestrace - shození konšelů z oken pražské radnice. Vytvořily se 4 skupiny a byl přijat společný program. Od roku 1420 bojovali husité v bitvách proti katolíkům nejdříve pod vedením Jana Žižky, později pod vedením Prokopa Holého. Tato revoluce byla ukončena v Basileji 1436 přijmutím tzv. kompaktát.Po této neklidné době byl zvolen v Českých zemích husitský král Jiří z Poděbrad (1420 - 1471),  Náboženský mír byl uzavřen, když kompaktáta byla obecně uznána 1485 v Kutné Hoře. 

Závěr 

Husitské hnutí jako první v evropské historii sekularizovalo majetek římskokatolické církve a vyřadila ji z podílu na politické moci v Čechách  a  části Moravy. Ekonomické následky bitev uvedly zemi do izolace od ostatní Evropy. 

Dle české stručné encyklopedie převzala pro článek v Legolibreto XI  J.Drahotová a volně zpracovala  B.H.

Labuti pirka