Hrabě Harrach Hrabě Harrach

Hrabě Harrach


kníže, jenž přinesl slávu Krkonoším

    Jan Harrach se narodil 2.listopadu  1828 ve znamení Štíra. Lidé narození v tomto znamení jsou velmi houževnatí a jeho láska k rodnému kraji se projevila v plné míře.  Zasloužil se o  je ho zvelebení. Nechal zde vybudovat cesty, v roce 189O dřevěnou restauraci na Žalém a o dva roky později kamennou rozhlednu. Roku 1889 stál u zrodu jilemnického Klubu českých turistů.

   Hrabě Harrach byl po matce, která pocházela z rodu Lobkowitzů , Čech. Jeho vlastenecké smýšlení se mimo jiné projevilo v tom, že nechal turistické cesty opatřit informacemi v češtině,  zasloužil se i o vybudování vlakové dráhy z Martinic do Vysokého nad Jizerou. Rozkvět jeho milovaných Krkonoš mu ležel na srdci natolik, že si uvědomil, jak je nutné zdejší  přírodu chránit. Zřídil první krkonošskou přírodní rezervaci v Labském dole, která měla rozlohu přes 60 hektarů. Rovněž štědře podporoval českou inteligenci, sponzoroval významné stavby např. Národní divadlo a Národní Muzeum a prosazoval spolupráci mezi Čechy a Němci. 

    Jan Harrach přivezl roku 1892 z Norska dva páry lyží - jeden byl zhotoven z jasanu a druhý z bukového dřeva. Stály 11 zlatých. Na tu dobu to byla vysoká částka, možná více než bychom dnes zaplatili za nejdražší značkové lyže. A první páry pro lesní dělníky se pak dělaly podle těchto norských vzorů. To, že budou brzy sloužit také k měření obratnosti a sportovních sil, to ni kdo nepředpokládal. Pět let před konce, 19.století vznikl v Jilemnici Český krkonošský spolek Ski a začaly se pořádat první závody. Jakoby již tenkrát organizátoři tušili, že se zdejší kraj stane kolébkou českého lyžování.

   Otec českých lyžařů i turistů, mecenáš, politik a podnikatel, ale především člověk, který žil  podle hesla "šlechtictví zavazuje" zemřel roku 19O9 ve věku 81 let. V den jeho pohřbu přijel z Prahy vlak s reprezentanty české politiky. Po ustanovení Československé republiky v roce 1918 byla "zrušena" šlechta, ale v tehdejším parlamentu se nikdo nenašel kdo by navrhl, aby se jméno vesnice - na město byla povýšena až v roce 1965- navrátilo k původnímu Dorflu, politici a poslanci věděli, že to byl právě on, který přinesl Krkonoším proslulost...

Čerpáno a více v časopisu Spirit 44/2O18 z 27.10.2018  Vizionář hrabě Harrach


Labuti pirka