Deset bran k radosti Deset bran k radosti

Deset bran k radostiNajasvámí Devi


Není vždy snadné cítit radost v životě, zvláště když jsme zaplavováni neradostnými zprávami a skličujícími obrazy lidského utrpení. A přece držet se štěstí navzdory všemu je výzva, před jakou stojí každý. Jak napsal Paramhansa Jógananda: „Života je zápas o radost během cesty. Ať mohu bojovat, abych vyhrál bitvu právě na tom místě, kde jsem.“

Co se toho týká, Svámí Krijánanda řekl:“Radost je řešení, ne odměna.“ Jinými slovy, radost je dynamická volba, kterou můžeme udělat každý den, ne pasivní odpověď, kterou pociťujeme, když nám jsou okolnosti příznivě nakloněné. Tady je deset bran, které si každý den můžete vybrat, a které rozšíří vaši radost. Vyberte si z nich pár nebo tolik, kolik se vám líbí, ale dělejte je každý den. Budete překvapení, jak se vaše úroveň radosti začne zvedat. 

Brána #1: Dělej něco co máš rád. Sám se rozhodni, co to bude – procházka, kreslení, telefonát starému příteli, pletení, četba dobré knihy, mazlení se s kočkou – ale ujisti se, že je to něco, co děláš pro radost, ne z povinnosti. Heslo radosti: Mám z toho radost.

Brána #2: Výzva pro sebe: Najdi si něco, o čem jsi si myslel, že to neumíš udělat a pak vydej všechnu energii, abys to dokázal. Začni s malými věcmi – nezačínej s maratónem, když jsi ho předtím nikdy neběžel. Mysli spíš na proveditelné věci, ale nad tvou současnou úroveň dovednosti nebo zkušenosti a vytrvej dokud to neděláš. Heslo radosti: Mohu.

Brána #3: Dej si úkol, kterému se vyhýbáš. Kolik energie a času jsi už vyplýtval těmi malichernými věcmi, které jsi pořád odkládal. Ukliď si zásuvky pracovního stolu, dej pryč všechny ty knihy, se kterými jsi pracoval, odpověz na složité emaily, na které jsi neodpověděl a ukládáš je ve složce „Doufám, že zmizí“.
 Heslo radosti: Chci.

Brána #4: Přečti si nebo poslechni něco inspirujícího. Darů velkých duchovních učitelů je hojně, ale přecházíme je uprostřed našich zaměstnaných životů. Když se každý den ponoříš jen na pět minut do moudrostí osvícených duší, položíš základy radosti, kterou nic nezničí. Heslo radosti: Vyladím se. 

Brána #5: Řekněte někomu něco potěšujícího. Jógananda jednou řekl skupině svých žáků: „Kdybyste jen věděli jak jste krásní. Všechny vás vidím jako bytosti světla.“ Tak vidí Bůh své děti – jejich božský potenciál.
 Heslo radosti: Mám péči. 

Brána #6: Buď vděčný za něco ve svém životě.  Nebuď vděčný jen za dobré věci. Buď vděčný za každou překážku a zkoušku, uvědom si, co všechno získáváš ze zkušenosti.
Heslo radosti: Děkuji.

Brána #7: Rozesměj někoho. Tak jak tvoje radost narůstá, podílej se o ní s přáteli, cizími lidmi a dokonce s těmi, které obtížně snášíš. Ať je tvoje radost jako neviditelné šumění ve  vodě života, které nabízíš všem.
 Heslo radosti: Sdílím.

Brána #8: Prohlížej si pozorně něco krásného ve světě přírody. Najdi něco v přírodě, květ, borovou šišku, listy domácí rostliny, letokruhy na pařezu. Dívej se, dokud neuvidíš jejich krásu. Potom zavři oči a snaž se pocítit boží myšlenku, která je stvořila. A konečně otevři oči a podívej se na ně s novým obdivem za radost, kterou náš Stvořitel vložil do všeho
 Heslo radosti: Vidím. 

Brána #9: Udělej anonymní, vlídný čin. Buď skrytým agentem pomoci a vlídnosti druhým. Služba je o tolik milejší, když je nabídnuta bez myšlenky na osobní uznání. 
Heslo radosti: Sloužím.

Brána #10: Medituj s radostí. Nečekej až radost přijde k tobě. Vnášej ji do své meditace, dokud si nevzpomeneš, kdo jsi skutečně. Jógananda napsal: „Z radosti jsem přišel, v radosti žiji a do svaté radosti se opět rozplynu.“
 Heslo radosti: Já jsem.

Kéž se vám otevřou všechny brány radosti. Najasvámí Devi.

Celý text na : www.jyotishanddevi.org  , přeložila L.M.. 


Labuti pirka