Modlitba k osobnímu andělovi Modlitba k osobnímu andělovi

Modlitba k osobnímu andělovi

Rudolf Steiner

Ty, můj nebeský příteli,
můj anděli, jenž mne doprovázíš dolů na zem
a doprovodíš mne i při cestě branami smrti
a dovedeš mne do Ducha, v němž má duše domov.

Ty, kdož znáš stezky,
jimiž putuji po tisíciletí,
nepřestávej mi osvětlovat cestu,
posilovat mne
a radit mi.

Nechť vyjdu z plamenů tkajících osud
ještě pevnější – jako nádoba osudu –
a naučím se ještě více plnit sebe sama
významem božích cílů tohoto světa.

Převzato z knihy Ambika Wautersová  Andělské požehnání - razítkaLabuti pirka