Modlitba v časech nouze Modlitba v časech nouze

Modlitba v časech nouze

Lorna Byrneová

Bože,

vylij na mě milost naděje a dovol,
ať vždy před sebou vidím
jasně zářit světlo naděje.
Rozjasni temnotu, naplň mě
vírou a nadějí, ať smím přijmout
útěchu tvé lásky-
Dej mi odvahu a sílu pochopit,
že tyto těžké časy překonám.
Naplň mě radostí a důvěrou z vědomí,
 že jsem tvé dítě a že ty se postaráš
o mě  i o ty, které miluji.
Vyslyš mou modlitbu.

Amen

z knihy Andělské poselství naděje – Lorna ByrneováLabuti pirka