Modlitba díkůvzdání Modlitba díkůvzdání

Modlitba díkůvzdání

Lorna Byrneová

Děkuji ti za všechno požehnání, kterým mě zahrnuješ, ó Bože.
Za požehnání daru duše, té jiskry tvého světla,
za požehnání daru anděla strážného, kterého jsi mi navěky dal a který mě ani na okamžik neopouští,
za požehnání míru a lásky, které ve mně přebývají,
za požehnání rodiny, kterou jsi mě obdařil,
za požehnání těch, které jsi seslal do mého života, aby byli mými společníky,
za požehnání harmonického soužití s těmi, kteří mě obklopují,
za požehnání mé práce,
za požehnání i všech materiálních věcí, které v životě mám, velkých i malých,
za požehnání tohoto nádherného světa a okolní přírody.
Děkuji ti, Bože, i za vše, za co ti děkovat zapomínám.
Ale ze všeho nejvíce ti, Bože, děkuji, že i nadále žehnáš mému životu.
Amen.

Z knihy Andělské poselství naděje – Lorna ByrneováLabuti pirka