Oslava překladu Nového zákona v Indonésii

Oslava překladu Nového zákona v Indonésii

 video o tom, jak lidé z malého kmene v Indonésii přijali překlad Nového zákona do svého jazyka. Kmen Kimyal, Východní vrchovina Západní Papua, Indonésie, jazykem Kimyal mluví cca 4000 lidí. 1963 - Phil & Phyliss Mastersovi -- první misionáři, kteří se dostali ke Kimyalům a zůstali s nimi. 1968 - Phil a další misionář Stan Dale zabiti a snědeni kanibaly ze sousedního kmene Yale. Misie skončlia - všichni misionáři odešli. Misionář, který pracoval s jedním ze sousedních kmenů, ale Kimyaly několikrát navštívil a povzbuzoval misijní společnosti k vyslání misionářů. 1969-72 - Uvěřili první Kimyalové a poté byli vysláni misionáři. Učili se jazyk, zvěstovali evangelium a modlili se. 90. léta 20. století - přeloženy části Nového zákona do jazyka Kimyal. 2010 - Do jazyka kmne Kimyal je přeložen Nový zákon.Labuti pirka