Modlitba před a po meditaci

Modlitba před a po meditaci

MODLITBA PŘED MEDITACÍ


Nebeský Otče, Božská Matko, Příteli, milovaný Bože;

Ježíši Kriste, Babadží-Krišno, Lahiri Mahašáji, šrí Juktešvárdží,

Paramhansa Jóganando,

světci a mudrci všech náboženství, skláníme se před vámi všemi.

Ó Pane, pomoz nám otevřít dveře meditace, které vedou k Tvé blažené přítomnosti.

ÓM, Mír. Amen.


PRAYER BEFORE MEDITATION


Heavenly Father, Divine Mother, Friend, Beloved God;

Jesus Christ, Babaji-Krishna, Lahiri Mahasaya,

Sri Yukteswarji, Paramhansa Yoganandaji,

Saints and sages of all religions, we bow to all of you.

O Lord, help us to open the door of meditation,

Which leads us to Your blessed presence.

Aum. Peace. Amen.


PREGHIERA PRIMA DELLA MEDITAZIONE


Celeste Padre, Divina Madre, Amico, amato Dio;

Gesú Cristo, Babaji-Krishna, Lahiri Mahasaya,

Sri Yukteswarji, Paramhansa Yoganandaji,

santi e maestri di tutte le religioni, ci inchiniamo a tutti voi.

O Signore, aiutaci ad aprire la porta della meditazione

che puó condurre alla Tua beata presenza.

ÓM. Pace. Amen.MODLITBA PRO UZDRAVENÍ

po meditaci (nejčastěji)


Božská Matko, Ty jsi všudepřítomná; Ty jsi ve všech Tvých dětech.

Projev Tvoji léčivou přítomnost v jejich tělech, v jejich myslích a v jejich duších.


HEALING PRAYER


Divine Mother, Thou art omnipresent;

Thou art in all Thy children;

Manifest Thy healing presence

in their bodies, in their minds and in their souls.


PREGHIERA DI GUARIGIONE


Divina Madre, Tu sei onnipresente;

Tu sei in tutti tuoi figli.

Manifesta la Tua presenza risanante

nri loro corpi, nelle loro mani e nelle loro anime.Labuti pirka