Citát z prvního listu Korintským Apoštola Pavla

Citát z prvního listu Korintským Apoštola Pavla

Citát z 1.listu sv. apoštola Pavla Korinťanům, 13. kapitola:
 
A ukážu vám ještě mnohem vzácnější cestu:
 
Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.
 
Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všechno poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.
 
A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.
 
Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá, není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.
 
Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne.
 
Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. A tak zůstává víra, naděje a láska - ale největší z té trojice je láska.


Labuti pirka