Mše v komunitě Ananda Assisi

Mše v komunitě Ananda Assisi

Každou neděli dopoledne se koná v ANANDĚ ASSISI Slavnost světla , kterou vedou duchovní učitelé komunity.


 Má dvě části, první část je věnována různým pasážím z nového zákona nebo Bhagavadgíty a jak se projevují v běžném životě 

                              
Druhou část slavnosti tvoří příběh  o malém ptáčeti, který  symbolicky představuje duši. Jádro tohoto obřadu bylo zachováno  z  dávných dob.                  
Rodiče poslali malé ptáče do světa, aby získalo sílu a moudrost. Ptáče se pyšnilo svojí silou, dostalo se v noci do bouře, která ho oslabila a bojoval o svůj život.
Dostal strach, noc mu šeptala, vzdej se mi a obnovím Tvoje síly. Ptáče pochopilo, že síla létat nebyla jeho. V poslední části svého letu se obrací ke světlu, které je skutečným zdrojem síly, moudrosti a všeho života.

Obřad je spojen se zpěvem a modlitbami a na závěr , kdo si přeje může přijmout světlo přes linii učitelů této duchovní cesty Krija jógy.
Labuti pirka