Příběh o tužce Příběh o tužce

Příběh o tužce

 

Chlapec se díval, jak babička píše dopis. Potom se  zeptal: „Píšeš o něčem

co se přihodilo nám? A není to snad příběh o mně?“

Babička přestala psát, usmála se a odpověděla vnukovi: „Máš pravdu, píši o

tobě, Ale důležitější než slova je tužka, kterou píšu. Chtěla bych, aby ses

jí podobal, až budeš velký.“

Chlapec se na tužku zvědavě podíval, ale neviděl na ní nic zvláštního.

Je přece stejná jako všechny ostatní tužky, které jsem kdy viděl.“

„Všechno záleží na tom, jak se na věci díváš. Tužka má pět vlastností,

 a když si je udržíš i ty, bude ti na světě vždycky dobře.“

První vlastnost: můžeš dělat velké věci, ale nikdy nesmíš zapomenou,

že existuje Ruka, jež řídí tvé kroky. Této ruce říkáme Bůh a On tě má vždy

vést podle své vůle.

Druhá vlastnost: čas od času musíme přestat psát a použít ořezávátko.

To tužce trochu ubližuje, ale je pak ostřejší. Proto musíme občas snést

nějakou  bolest,jelikož z tebe učiní lepšího člověka.

Třetí vlastnost: tužka nám vždy umožní , abychom vzali gumu a vymazali

chybu. Uvědom si,že opravit něco, co jsme udělali, nemusí být špatné,

ale je to naopak důležité, abychom setrvali na správné cestě.

Čtvrtá vlastnost, na tužce není nejdůležitější dřevo nebo vnější tvar, nýbrž

tuha, jež je uvnitř. Proto vždy dávej pozor na to, co  se děje v tvém

nitru.

A konečně pátá vlastnost, tužka vždy zanechává stopu. Stejně tak nic, co v životě

Uděláš, nezůstane bez následků, a proto si buď dobře vědom toho co činíš.

 

 

 

Paulo COELHO – Jako řeka, jež plyneLabuti pirka