Jak jsi krásné neviňátko

Jak jsi krásné neviňátko

Jak jsi krásné , neviňátko, vprostřed bídy nebožátko,

před tebou padáme, dary své skládáme.

 

Já ti nesu dvě kozičky, by zahřály tvé nožičky.

Já zas trochu mlíčka, by kvetla tvá líčka.

 

Já ti nesu veselého beránka ze stáda svého,

s ním si můžeš hráti, libě žertovati.

 A co mu ti nuzní dáme? Darovat ti co

nemáme,

My ti zadudáme, písně zazpíváme.

 

Pastuškové mu dudají, zvuky dud se rozléhají,

slavné dudy dují, všichni prozpěvují.

 

Měj se dobře jezulátko, přespanilé

pacholátko

S tebou se loučíme, Bohu poroučíme

 

 Labuti pirka